skip to Main Content

Política de privacitat i protecció de dades

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem a tots els usuaris d’aquest lloc web que facilitin o hagin de facilitar les seves dades personals que aquestes seran incorporades en un fitxer titularitat de L’Espai.

Els usuaris d’aquest lloc web accepten que les seves dades personals siguin tractades per part de L’Espai amb les següents finalitats:

  • Remissió de comunicacions per e-mail, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions. Aquestes comunicacions estaran relacionades amb els serveis i els productes oferts per L’Espai, o per tercers col·laboradors. Aquests tercers col·laboradors en cap cas tindran accés a les dades personals dels usuaris, tret de consentiment previ per part d’ells.
  • Tramitar encàrrecs o peticions formulades pel usuaris a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en aquest lloc web.
  • Enviar el butlletí de notícies de la pàgina web.

L’Espai informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies i que sempre que s’haguessin de cedir, es demanaria prèviament el consentiment exprés i informat dels usuaris.

L’Espai garanteix a l’usuari l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes previstos per la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’usuari podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa al correu electrònic info@lespaicm.art, juntament amb una còpia del seu DNI.

L’Espai ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

L’Espai no es fa responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de L’Espai. Malgrat les precaucions empreses per L’Espai, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses en el formulari, exonerant L’Espai de qualsevol responsabilitat relativa a aquests aspectes. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

L’Espai no ven, ni lloga, ni presta, ni facilita les dades d’aquest fitxer a tercers, amb l’excepció de quan es facilitin a empreses com Google, Yahoo!, Google Places, Facebook, Twitter i altres agregadors, sempre que sigui indispensable per millorar el servei ofert. L’Espai no controla ni respon de l’ús que aquests portals facin de les dades de l’usuari. Tots i cadascun dels membres de L’Espai mantindran la confidencialitat de les dades personals indefinidament.

L’Espai gestiona i manté aquestes dades personals com a mitjà per atendre les consultes efectuades, realitzar estudis estadístics i mantenir informat a l’usuari, ja sigui per correu electrònic o per qualsevol altre canal de comunicació.

TORNAR
Back To Top